Dina vanor = Din framtid

I bibeln (Hebr 11) beskrivs ett gäng vanliga människor och hur dom förändrades i sina liv, fick liv med syften och det står : GENOM TRON.

Du hittar ett uttryck i Hebr 11 vers 34 jag vill belysa…
…från att varit svaga blev dom starka…
…turned disadvantage to advantage…

Ett annat bibelord säger:

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Rom 12:2 SFB

Don’t become so well-adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You’ll be changed from the inside out. Rom 12:2 The Message

Dåliga vanor. Bad habits! Vad säger det dig? Har du några sådana?

En del vanor är inte bara vanor, det är synd, synd är synd och måste nämnas som synd, behandlas som synd, synd ska bekännas och då blir man förlåten.

Faktum är att en del vanor hjälper oss, betjänar oss i livet. Andra vanor drar oss bort från Guds Bästa i våra liv!

En vana som inte bryts av och byts ut kommer till sist bli en del av dig, en del av din karaktär. Kan man bryta dåliga vanor? Kan man lära en gammal hund att sitta?
MITT SVAR ÄR JA!!!

Vanor är som graviteten, den drar dig åt ett visst håll. Vanor kommer påverka din framtid.

Många säger: Jag har utvecklat en dålig vana, 0ch kommer ej loss.
Min poäng är att om man kan utveckla dåliga vanor så kan man också utveckla bra vanor, om vi vill!

Frågar man så kallade experter på detta så säger till och med dom att detta är möjligt. Det GÅR bryta vanor. Hur som helst så generellt sett är det tufft att bryta en gammal vana. En del av dessa experter säger att det tar 21 dagar att bryta en vana och forma en ny vana om man arbetar fokuserat och medvetet för det.

Det finns många vanor som vi som människor tar på oss.
Låt mig plåga dig med att dra en lista, en del av Er kommer att känna igen Er.
Och varje gång du känner igen Dig så ska Du veta att jag läser upp denna lista för att utmana Dig att ta itu med dessa vanor och bryta dem. Genom att byta ut dem.

Alltid somna på möten är en dålig vana
Alltid komma försent är en dålig vana
Alltid måste ha sista ordet är en dålig vana (krokodil)
Aldrig fälla ner locket på toa är en dålig vana
Spendera allt Du just fått är en dålig vana
Hålla på fel fotbollslag är en dålig vana (fel=Man United)
Överkänslig mot kritik kan vara en dålig vana
Att alltid slå på TV:n så fort man kommer hem är en dålig vana
Alltid komma med en negativ kommentar om allt & alla är en dålig vana

Denna lista är ju snäll, finns ju tunga grejor jag skulle kunna räkna upp också!

Lyssna på detta:

Bra vanor är svåra att få, men lätt att leva med. Dåliga vanor är lätta att få, men svåra att leva med.

I Turkiet finns en berättelse om en Morfar som talade med sin son. Berättelsen är inte teologiskt, men belyser det jag vill säga. Morfadern berättade: I varje människa finns det 2 vargar som slåss, en God varg, som kännetecknar frid, godhet, kärlek, självkontroll, och sedan finns det en annan varg som är ilska, ensamhet, elakhet, depression. Pojken funderade en stund och sedan frågade han: Vem vinner då? Morfadern log och sa: Den Du väljer att mata.

Vakta dina ord, för dom kommer bli dina handlingar
Watch Your words, because they become Your actions.

Vakta dina handlingar, för dom kommer bli din vana
Watch Your actions because they become Your habits.

Vakta dina vanor, för dom kommer bli din karaktär
Watch Your habits because they become Your character.

Vakta din karaktär för den avgör din framtid
Watch Your character for it will become Your destiny.

Jesus Kristus, det Han gjorde var det som förändrade allt för mig!
För mig, att vara kristen är inte positivt tänkande, det är omvändelse!

Jag är inte Kristen för att jag anser jag är stark och får ihop mitt liv, nej, jag är Kristen för att jag är svag, en syndare och inser att jag behöver en frälsare!

Budskapet om korset är ett av de budskap som berört, förvandlat flest människor i historien.

Att människor som blivit utnyttjade i sin barndom, som har all rätt att vara bittra och fulla av hat förlåter och lever ett liv för Jesus och Hans kärlek är inget annat än övernaturligt och bottnar i Korsets kraft!

Att människor som gjort andra illa, och har all anledning att må dåligt finner hopp och förlåtelse i Guds kärleksfulla armar och sakta växer sig starka och in i Guds syften är inget annat än övernaturligt och bottnar i Korsets kraft!

Att en sjuk människa utan hopp får förbön och blir helad är övernaturligt!

Ofta vill vi förändra våra liv utifrån och in, men Jesus förändrar våra liv inifrån och ut!

Jag fattar inte allt om Jesus, om evangelium, men jag är inte tillsagd att förstå allt, utan att tro! Min tro har förändrat mitt sätt att deala med livet!