Lovsång är en livstil för mig!

Min mamma brukade sjunga hela tiden hemma. Som barn insåg jag inte att detta var lovsång. Liksom det står i Psaltaren 34 så lovsjöng hon Herren hela tiden, Hans lov var ständigt i hennes mun.

Lovsång var en livsstil för henne.

Som lovsångsledare tänker jag ibland att vi där framme leder andra genom att öppna upp porten så att ärans Kung kan stiga in (Ps 24:7-10) och ha gemenskap med oss under hela gudstjänsten. Att lovsjunga är ett val som vi gör. Vi behöver aktivera våra kroppar först, följt av våra sinnen och sedan våra hjärtan. Under lovsång är det möjligt att höra sångerna utan att någon av dessa tre delar är aktiverade. Om detta händer så lovsjunger vi inte, utan då ser vi endast på.

Om vi vill bli vältränade måste vi bestämma oss för att använda hela vår kropp. Vi kan inte bli vältränade genom att titta i en tidning eller på en tränings-DVD. Det är ett beslut vi tar och det måste bli en livsstil.

I gamla testamentet skickades lovsångarna ut före armén. Lovsjungandet bröt ner fästen. Josua la ned sju dagar på att gå runt Jerikos murar med lovsångarna främst – innan de gick i strid. Ljudet av lovsång och ropet fick murarna att falla. Lovsången enade Josua och hans armé och lovsången enar fortfarande idag. När vi kommer samman och lovsjunger, då är vi enade. Enade som en familj och enade som en kropp inför Gud.

Senare kommer jag ihåg att min mamma sjöng även när jag vet att det var tufft. Det var inte en praise-sång eller en snabb lovsång, men det var en lovsång som gav Gud äran och lyfte Honom högt över omständigheten. Det spelade ingen roll vad som hade hänt, min mamma lovsjöng Herren. Detta var hennes livsstil. Detta var hennes livlina.

Jesus tillrättavisade djävulen när han erbjöd Honom alla världens kungariken i utbyte mot att bli lovsjungen. Detta hjälper mig att komma ihåg att vår lovsång ska endast vara tillägnad Gud och det är ovärderligt. Alla världens kungariken var inte tillräckligt för att Jesus skulle vända sin lovsång bort från Gud.

Min mamma sjunger fortfarande hela tiden. Lovsången har blivit en del av hela hennes liv. Nu är lovsången inte bara hennes livsstil, utan den är också del av henne själv. Lovsången är den hon är – hon är en lovsångare.

Också jag har bestämt mig för att lovsjunga Herren hela tiden och hans lov ska ständigt vara i min mun.

På söndag kommer jag lovsjunga Gud på Hope –  Välkommen du också!

Vanessa Johansson