Tänk dig…

TÄNK DIG…

Tänk dig en kyrka som kör ett språk, ett stuk som vanliga människor förstår utan 3 månader introduktion in i kyrkans värld. En kyrka som inte använder ett fikonspråk som ingen fattar, en kyrka med en värme som gör att man är med innan man är med. Detta utan att skämmas för sin tro eller hur man uttrycker sin tro i bön och lovsång.

Tänk dig en kyrka som ger utrymme för andra att gå från sökare till funnen, även om det tar tid. Och senare från funnen till att själv hjälpa andra och leda andra rätt. (Found people, find people) Allt detta utan att urvattna det viktigaste vi har som kyrka, budskapet, evangeliet. Tvärtom! Men paketerat på ett sätt som är för människor idag.

Tänk dig en kyrka som blir en gemenskap mer än en organisation. Vardag mer än verksamhet. Delar livet med varandra mer än delar åsikter. (Man kan inte leva livet ensam) En kyrka där man ställer upp för varandra, hjälper varandra. (Kristna människor hjälper andra)

Tänk dig en kyrka där ledarskapet och den äldre generationen ser behovet av föräldraskap, som generöst ger utrymme för en ny generation och skapar trygghet och förutsättningar för framtiden.

Tänk dig en kyrka där alla är med och leder människor in i en relation med deras skapare genom Jesus. En kyrka som får se många människor hitta sitt syfte, trots ett väl ordnat liv, och som även ser människor lämna ångest och hittar frid och mening. (Människor som växer förändras) 

Tänk dig en kyrka som ser bön och bönesvar som en del av vardagen, som något naturligt. Inte som något hypat eller märkvärdigt eller en verksamhet. Man ger vidare det man fått. (Vi ger för att vi har fått) 

Tänk dig en kyrka som leder inte minst unga människors längtan efter äventyr till en helt ny nivå. Till en nivå där folk som aldrig annars får höra, faktiskt får höra de goda nyheterna. Både här nära men inte minst där långt borta. (Pionjärmission) (En funnen människa finner andra)

Tänk dig en kyrka som finns på flera platser. Flera städer. En kyrka som växer och blir med tiden väldigt många men ändå lyckas förbli en liten kyrka, relationellt sett. En liten kyrka med mycket människor.

Tänk dig en kyrka där ingen säger ”kyrkan borde fixa detta, kyrkan borde göra detta”, utan som förstår att vi alla är kyrkan. Det finns ett vi, inga dem. We are all in this – together!

 

Hope Church – låt oss inte bara drömma. Låt oss tillsammans se detta bli en verklighet! Allt är möjligt för den som tror!

Love – Patrik